Jesteś tutaj:  Strona głównaUbezpieczenia

Ubezpieczenia do produktów Żagiel S.A.

Informujemy, że dnia 4 stycznia 2013 r. nastąpiła rejestracja prawnego połączenia spółki Żagiel S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W wyniku połączenia Santander Consumer Finanse S. A. jako podmiot przejmujący, wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Żagiel S.A.
W tej samej dacie zarejestrowane zostało również połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bank S.A, na mocy którego Bank Zachodni WBK stał się następcą prawnym i wstąpił we wszystkie prawa oraz obowiązki Kredyt Banku S.A.
W dniu 20.10.2015 r. nastąpiło przekształcenie Santander Consumer Finanse S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, prosimy o wypełnienie w treści odpowiedniego wniosku danych dotyczących ubezpieczonego. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na adres: Santander Consumer Finanse sp. z o. o., ul. Strzegomska 42c; 53-611 Wrocław.

(pdf) wniosek z tytułu zgonu

(pdf) wniosek z tytułu poważnego zachorowania

(pdf) wniosek z tytułu pobytu w szpitalu

(pdf) wniosek z tytułu powstania inwalidztwa


Ogólne warunki ubezpieczeń do produktów finansowych oferowanych przez Zagiel S.A.


Ubezpieczenia do kredytu gotówkowego

Ubezpieczenia do kart kredytowych

Ubezpieczenia do kredytu konsumpcyjnego na zakup towarów i usług

Ubezpieczenia przedłużonej gwarancji

Kupiłeś towar wraz z ubezpieczeniem przedłużonej gwarancji? Twój nowy zakup uległ awarii?
Sprawdź jak zgłosić szkodę!

Zgłoszenie szkody następuje drogą telefoniczną (nie później niż w ciągu 48 godzin od zaistnienia szkody lub uzyskania wiedzy o szkodzie), do Centrum Alarmowego Warty (CAW) 801-311-311 lub z tel. kom. 601 311 311 (koszt połączenia z telefonu stacjonarnego na infolinię 801 równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej).

Operator CAW udziela klientowi szczegółowej informacji na temat dalszego postępowania. Osoba zgłaszająca szkodę, nie wypełnia żadnych dokumentów. Zgłoszenie przyjmowane jest telefonicznie.

W przypadku telefonu do CAW klient zgłaszający powinien wybrać:

  1. Przycisk 2 – zgłaszanie szkody
  2. Przycisk 2 – ubezpieczenie domu, ruchomości (sekcja ubezpieczeń majątkowych)
  3. Przycisk 3 – zgłoszenie szkody z ubezpieczenia przedłużonej gwarancji.

Dokumenty niezbędne do realizacji likwidacji szkody:

  1. Certyfikat potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia
  2. Dowód zakupu towaru
  3. Kartę gwarancyjną producenta wydaną przez sprzedawcę przy zakupie towaru.


(pdf) Warunki ubezpieczenia przedłużonej gwarancji i uszkodzenia/zniszczenia towaru w wyniku nieszczęśliwego wypadku

O firmie
Prywatność
Warunki użytkowania
Pliki cookie
Ochrona danych osobowych
Wszystkie prawa zastrzeżone Santander Consumer Finanse sp. z o. o. 2018